Jäsenet

Vuoden 2016 päättyessä yhdistyksessä oli 22 jäsenliikettä. Jäsenliikkeet jakautuu melko tasaisesti eri puolille maata.

Jäsenhankinnassa tavoitteena on lisätä yhdistyksen maantieteellistä kattavuutta koko Suomen alueelle. Laaja ja aktiivinen jäsenistö tukee yhdistyksen toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Nykyisten jäsenliikkeiden ajatuksia ja mielipiteitä yhdistyksen toiminnan kehittämisestä selvitetään jäsentyytyväisyyskyselyllä. Yhdistys on olemassa jäsenliikkeitään varten.

Yhdistys tarjoaa jäsenliikkeileen jäsenmaksun vastineeksi runsaasti etuja. Uusia jäsenetuja kehitetään yhteistyössä jäsenliikkeiden kanssa heidän tarpeisiinsa perustuen.

Yhdistys kerää jäsenliikkeiltään jäsenmaksun, mikän on mahdollista suorittaa kolmessa erässä vuoden aikana.


JäsenliikkeetJäsenyydet edut

  • Jäsenmyyntituotteet: mm. muovikassit
  • Koulutus: Jäsenten kevät- ja syyskokouksien yhteydessä pyritään järjestämään kokoustilaisuuksia ajankohtaisista kaupallisista ja teknisistä aiheista luoden koulutuksellista ja konkreettista lisäarvoa jäsenille.
  • Markkinointi ja mainonta: Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä kuluttajille suunnattu lehti, Suomen Valomestarit- kuvasto.
  • Messuvierailut: Yhdistys järjesti messumatkan Tukholman Northern Light Fair- valaistusmessuille helmikuussa.
  • Muut vierailut ja tilaisuudet: Yhdistyksen kevätkokouksessa vieraillaan Valaisin- Grönlund Oy:n toimitiloissa Kaarinassa.


Yhdistyksen kesäpäivien yhteydessä tutustutaan kesäpäivien isäntäyrityksen toimintaan ja toimitiloihin.

Muita vierailuja ja tilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan.

Liity jäseneksi


Copyright © 2017 Suomen Valomestarit ry